Material Data er et nytt og moderne PIM system og produktdatabase for byggevarer. Systemet er bygget for en fremtid med økt digital handel, skjerpet internasjonal konkurranse og digitale, automatiske prosesser.

Material Data benyttes som et tradisjonelt PIM system for byggevareprodusenter og til å utveksle produktinformasjon mellom produsenter, byggevarehandelen og entreprenører.

Strukturert data

Strukturert data er fundamentet i Material Data. Mye av produktdataen i byggevarebransjen eksisterer som produktnavn og beskrivelser. For mennesker er det ganske lett å forstå hvilket produkt som skjuler seg bak navnet "FURU 90x090x3000 IMPREGNERT LIMTRE", og man skulle nesten tro at det var lett for datamaskiner også. Men slik er det ikke. For at andre systemer og software skal kunne benytte produktdataen din må den struktureres etter enkle regler. For den aktuelle limtredrageren vil det se slik ut:

Varenavn

FURU 90x090x3000 IMPREGNERT LIMTRE

Produkttype

Limtredrager

Material

Furu

Behandling

Impregnert

Høyde

90 mm

Bredde

90 mm

Lengde

3000 mm

Et premiss for å digitalisere byggevarebransjen er at produktdaten struktureres på denne måten. Da kan kunder filtrere etter riktige produkter i nettbutikker, innkjøpere finne frem til alternative produkter og på sikt kan det gjøres automatiske kalkuleringer og bestillinger fra CAD tegningene til arkitekter og entreprenører.

En kilde til all din produktdata

Har dere produktdata i flere ulike systemer? Er dere flere kollegaer som jobber med den samme dataen? Er det utfordrende å kommunisere med kundenen eller leverandørene deres om produktdata?

Material Data er et moderne system, bygget for byggevarebransjen i Norge. Her kan du samle all relevant produktinformasjon. Beskrivende produktdata, bilder, videoer, brosjyrer, godkjenninger og annet som er viktig for å sikre vareflyt og enkelt samarbeide og kommunisere rundt dataen.

Datamaler for hver produkttype i byggevarebransjen

Systemet er bygget med arektyper for alle byggevarer. På den måten får du unik metadata for de ulike produkttypene, og sluttkunden får enkel tilgang til riktig data for å gjøre et digitalt kjøp.

Algoritmer basert på kunstig intelligens

Det kan virke som en uoverkommelig jobb å manuelt strukturere all dataen i byggevarebransjen. For å gjøre jobben enklere og raskere har Material Data utviklet avanserte algritmer basert på kunstig intelligens (ML/AI). Disse algoritmene leser varenavn og produktbeskrivelser, og returnerer automatisk med strukturerte data. Kontakt oss om du ønsker å høre mer om hvordan vi kan importere og strukturere den eksisterende dataen din i Material Data. For nye kunder gjør vi dette kostnadsfritt.

APIer for sømløs datautveksling

Material Data tilbyr kraftfulle APIer for sømløs datautveksling med IT-systemenene dine. For leverandører betyr det at man skrive data rett inn i Material Data fra eget ERP system, og som byggevarekjede betyr det at man programmatisk kan hente informasjon fra Material Data og inn til eget ERP system og/eller eget PIM system. APIene er godt strukturert og basert på json formatet. Vi hjelper deg i gang og sørger for en sømløs dataflyt.

Designet og utviklet av bransjeinnsider

Material Data er utviklet av Olav Pekeberg, som også står bak www.plankepriser.no. Byggevarebransjen er full av ustrukturert og upresis produktdata, noe som gjør det vanskelig for kundene å finne frem til riktige varer. Et av målene med www.plankepriser.no er nettopp å forbedre produktsøk og digital oversikt over byggevarer. For å få til det kunne vi ikke støtte oss på eksisterende og upresise produktdatabaser, men utviklet vår egen løsning. Denne var kun ment til intern bruk i www.plankepriser.no, men basert på stor interesse fra bransjen har vi nå løftet PIM systemet og databasen ut til den separate tjenesten Material Data. Målet er fortsatt å gjøre det enkelt å utveksle data og kundene effektivt skal finne frem til riktige byggevarer.

Rask, agil og tilpasset utvikling

Material Data har all utviklingskapasitet i eget selskap, og vi er ikke avhengig av eksterne kodere eller systemer. Det betyr at vi har full kontroll på produktet og at veien til å implementere nye features er svært kort. På den måten kan vi rakst svare på dine behov som kunde. Systemet er bygget i skyen og eksisterer uten historisk "teknisk gjeld".

Gjennom å ha bygd opp www.plankepriser.no fra bunnen har vi også svært god og detaljert kunnskap om byggevarer og kompleksiteten i å presentere byggevarer digitalt. Dette forenkler produktutviklingen og gjør at vi kan lage presise og enkle systemer tilpasset bransjen. Fortell oss om dine behov, så finner vi rakst gode løsninger med Material Data.

Enkelt brukergrensesnitt og dashboards

En produktdatabase blir ikke bedre enn dataen som legges inn i den. Derfor bruker vi mye tid på å tilpasse systemet til naturlige og effektive arbeidsflyter, slik at det skal bli enkelt for deg å legge inn god data. Vi har selv brukt systemet til å berike de strukturerte dataene for godt over 25 000 byggevarer. For å klare det har vi utviklet enkle, oversiktelige og effektive systemer for innlegging og beriking av produktdata. Nå er disse systemene også tilgjengelige for deg.

Vi er trygge på at vi er den beste partneren for en digital fremtid i byggevarebransjen.